کارگاه های صنایع دستی

(0)
from/per person 0.00
  • جاذبه های گردشگری منطقه

توضیحات

بازدید از کارگاه های سنتی قالی بافی ، حوله بافی ، سفره بافی ، خورجین بافی و گاله بافی از جاذبه های متفاوت گردشگری در این منطقه می باشد.