صنایع دستی

(0)
from/per person 0.00
  • جاذبه های گردشگری آلمن


توضیحات

یکی از اهداف مهمی که فرشته عالمشاه و ابراهیم صادقی ، مدیران آلمُن ، بطور جدی دنبال می کنند ، حفظ ، احیا و توسعه صنایع دستی منطقه جرقویه میباشد چرا که برخی از هنرهای زیبای دست ساز کویری در حال حاضر فراموش شده و برخی در خطر فراموشی قرار دارند. فعالیتهای هنرمندسرای آلمُن در جهت ارائه زیبایی های صنایع دستی منطقه به جهان و حفظ آن برای نسل های آینده است.
اختصاص یکی از اتاق های آلمُن به صنایع دستی جهت نمایش و فروش و همچنین تاسیس اولین و تنها فروشگاه صنایع دستی منطقه ، احیای برخی از هنرهای فراموش شده ، ایجاد بازار فروش جدید  از طریق تغییر کاربری در صنایع دستی سنتی مانند خورجین و گاله بافی ، آموزش رایگان به بانوان حسن آبادی و برگزاری ورکشاپهای هنری برای آشنایی دیگر هنرمندان با این نوع از صنایع دستی ، حضور در نمایشگاه های بزرگ کشوری حهت معرفی این دست از هنرها و کارآفرینی ، از جمله فعالیتهای آلمُن در جهت اهداف یاد شده می باشد.