آموزش

(0)
from/per person 0.00
  • جاذبه های گردشگری آلمن


توضیحات

میهمانان آلمُن میتوانند همراه با بازدید از کارگاه های صنایع دستی در کنار اساتید فن به کسب تجربه نیز بپردازند و بافت را بیاموزند ، علاوه بر آن در صورت تمایل با هنرهای وابسته به طبیعت مانند هنر محیطی ، هنر طبیعت و … آشنا شوند. با توجه به چیدمانهای متفاوت هنری در هنرمندسرای آلمُن همه میهمانان به طور ناخود آگاه با هنرهای موجود آشنا شده و لذت بصری خواهند برد.
آشنایی میهمانان با هنر خوشنویسی ایرانی و همچنین هنرهای وابسته به طبیعت مانند هنر محیطی به شکل تخصصی و یا آشنایی گذرا و کسب تجربه از جمله رویکردهای هنری است که به طور مکرر در آلمُن روی میدهد.
برخی از میهمانان مهربان آلمُن با توجه به تخصص خود ، آموزشهای رایگانی را در زمانهایی کوتاه برای کودکان و اهالی محل داشته و میتوانند داشته باشند تا تاثیر حضورشان را در چرخه اقتصادی ، فرهنگی و علمی این گردش بیشتر کنند.
آموزش صنایع دستی و تولیدات جدید تعریف شده بر صنایع دستی بومی برای اهالی علاقمند حسن آباد نیز از جمله فعالیتهای آموزشی آلمُن بمنظور ایجاد اشتغال خانگی میباشد.
آلمُن همواره آماده همکاری با پروژه های هنری ،علمی و فرهنگی به شکل برگزاری ورکشاپ، فستیوال و رویدادهای متفاوت بوده و رزومه ای قوی در برگزاری چنین رویدادهایی دارد.