مشارکت محلی

(0)
from/per person 0.00
  • جاذبه های گردشگری آلمن


توضیحات

آلمُن به منظور ایجاد چرخه اقتصادی محلی و نیز تهیه مواد غذایی مرغوب ، تازه و بومی و نیز تهیه  ابزار مورد نیاز خود از جامعه محلی کمک گرفته و حضور میهمانان آلمُن نقش اساسی در به گردش درآوردن این چرخه مالی و رونق اقتصاد بومی و کارآفرینی دارد و نیز در حد ممکن از مهاجرت جوانان به شهرهای بزرگ جلوگیری کرده و زندگی زیباتری را برای کودکان فراهم میکند.