فرهنگ و آداب و رسوم

(0)
from/per person 0.00
  • جاذبه های گردشگری منطقه

توضیحات

منطقه کویری شرق اصفهان دارای پیشینه و اصالت تاریخی بسیار کهنی است که رد آن هنوز در زبان ، گویش ،فرهنگ، آداب و رسم، پوشش ، معماری ، بازی و …مردم این منطقه باقی است .بسیاری از موارد ذکر شده و آیین و رسوم و اعتقادات خاص مردم ، در فصول مختلف گردشگران را به سمت خود جذب میکند و لحظات پرخاطره ای را برای میهمانان شرق اصفهان فراهم میسازد.