آسیاب شتر

(0)
from/per person 0.00
  • جاذبه های گردشگری منطقه

توضیحات

در اقلیم های کویری  به دلیل کمبود آب، آسیاب ها بر روی قنات ها ساخته می شدند تا به این وسیله از آب موجود در قنات برای آسیاب کردن استفاده شود اما در منطقه ای همچون ورزنه در استان اصفهان که دارای اقلیمی خشک است از روش دیگری استفاده می شده که به آسیاب شتر معروف است.
اسکلت این آسیاب، همه از چوب گیاه عناب است که با یک دور چرخاندن محور بزرگ توسط شتر، شش دور محور وسطی آسیاب و در نهایت ۳۶دور سنگ آسیاب چرخانده می شود و روزانه در حدود ۵ساعت کار، آسیاب کردن انجام می گیرد و ۳۰۰کیلو معادل ۵۰من آرد تولید می شود.
آسیاب شتر ورزنه تنها مورد فعال در نوع خود در سراسر ایران است، و در کنار آن انواع و اقسام ابزارهای کهن زراعت و زندگی قدیم مردم ورزنه همچون انواع هاون، دلو آبکشی، خمره گِلی، صندوقچه، کوزه، خورجین، بیل، خیش چوبی، تخته “چوم” (خرد کننده گندم) گرد آوری و در معرض دید مردم گذاشته شده است.

منبع متن: سایت اصفهان امروز